Bli medlem

Vill du bli medlem i KodachiKai? Det häftigaste sättet att bli medlem är att besöka konventet, men om du vill bli medlem redan idag så kan du göra på två olika sätt! Det absolut enklaste är att bli medlem direkt via Sveroks Ebas system via följande länk: https://ebas.sverok.se/blimedlem/5698. Du kan också betala in vår medlemsavgift på 70kr till vårt plusgirokonto 308494-4. I beskrivningen lägger du in ditt namn och personnummer.

Var också noga med att personuppgifterna är korrekta för att ditt medlemskap ska vara giltigt!

Innan du betalar är det bra om du läst igenom ”Om oss” och ”Stadgar”.

I hantering av dina personuppgifter så följer vi GDPR. Vi kommer endast att använda dina uppgifter när vi kontrollerar dina aktiva konventsbiljetter i entrén, rapporterar till Sverok och årsmöteskallelser.

Vår förening Kodachikai är med i Sverok som är Sveriges största ungdomsförbund. Du kan läsa mer om Sverok på deras hemsida http://www.sverok.se/