GDPR

Här kan du hitta all information du behöver veta om Kodachikai och GDPR.

Genom att delta i Kodachicon, antingen som besökare eller volontär, så är du medlem i föreningen Kodachikai. Du kan även köpa medlemskap om du inte har deltagit i Kodachicon men vill vara delaktig i våra veckoaktiviteter.

GDPR

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Kodachikai lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Kodachikai lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal (till exempel att du köpt biljett) och dels med Kodachikais berättigade intresse som rättslig grund. Kodachikai lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, köper biljetter till våra evenemang, ansöker att jobba som funktionär eller ansöker om att hålla i aktiviteter på våra evenemang.

Kodachikai hämtar i förstahand in uppgifter lämnade av dig i samband med att du skapar ett konto på vår hemsida. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. På hemsidan kan du själv skapa ett användarnamn. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet. När du anger personnummer på hemsidan så hämtar vi din information via Checkbiz som är kopplat till Ratsit.

Kodachikai lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i vårt personregister, det kan vara koppling såsom du har ett konto på vår hemsida, har en förköpt biljett till ett av våra kommande evenemang, funktionär, medlem i föreningen eller medlem i någon av våra avdelningar. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till föreningen såsom utskick, kontakt inom föreningen, test- och tävlingsresultat. Vi använder även dina personuppgifter för att söka bidrag via vårt förbund Sverok, Lunds kommun, region Skåne och Studiefrämjandet. Uppgifterna används även av föreningen och våra samarbetspartners för medlemsvärvning, sammanställa av statistik och annat som kan vara i föreningens intresse.

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt informationsutskick från Kodachikai. Kontakta oss via får informations mail (info@kodachi.se) om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring eller om du har frågor som rör dina personuppgifter. Där kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. Du har alltid rätt att stoppa Kodachikais lagring och behandling av dina personuppgifter såvida Kodachikais intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter Kodachikai har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Kodachikai, c/o Maria Johansson, Jaktstigen 17, 226 52 Lund.

Tycker du att Kodachikai hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du i första hand höra av dig till oss. Du kan även vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.