Funktinärsgruppen

Avdelnignen för dig som drivit eller varit funktinär på vårt event KodachiCon eller KodachiKun. Avdelningen drivs just nu av ledninggrupppen för Kodachicon.

Utöver föreningens egna event så har vi även gärna samarbeten med andra med utbyta av arbetskraft eller aktiviteter.

För att komma i kontakt med oss är det lättats via föreningens Discord eller info-mail.

Våra senaste aktiviteter och samarbeten: