ÅrsmöteFöreninginfo

Årsmöte 2018

Årsmöte Kodachikai 2018 Klockan 15:00, 2018-05-10 Polhemskolan Trollebergsvägen 41, 221 00 Lund

Protokoll kan ses på följande länk: https://docs.google.com/document/d/1RShREj-aXpfYq0njy3632WWXz9x6etJEMod4J5d_UpM/edit?usp=sharing

Årsmöte Kodachikai 2018

Klockan 15:00, 2018-05-10

Polhemskolan

Trollebergsvägen 41, 221 00 Lund

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. 2. Val av mötesordförande och sekreterare –
  Ordförande: Mia Johansson
  Sekreterare: Johanna Persson Hansson
 3. Val av protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet –
  Protokolljusterare: Diana Davidsson, Emil Svensson
 4. Fråga om kallelse till mötet har utfärdats i behörig ordning – Ja
 5. Fastställande av röstlängd för mötet – 14
 6. Fastställande av dagordningen – Ja
 7. Genomgång av föregående årsmötes protokoll –
  Godkänd genomgång
 8. Föredragande av verksamhetsberättelse och kassaberättelse –
  Godkänd genomgång
 9. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse –
  Godkänd genomgång
 10. Genomgång och godkännande av verksamhetsplan och budget –
  Godkänd genomgång
 11. Behandling av inkomna motioner –
  Inga inkomna motioner
 12. Val av ny styrelse –
  Valberedningens förslag på:
  Ledamöter: Mia Johansson, Sam Gällström, Mel Willners Nordström, Clara Herrlin, Johanna Persson Hansson
  Suppleanter: Linus Mårtensson, Diana Davidsson, Hampus Samuelsson
  Årsmöte Suppleant: Cake (Emil Svensson)
  Medlemmarna godkände valberedningens förslag. 
 13. Val av minst två revisorer –
  Johan Gustafsson, Fanny M. Bystedt
 14. Fastställande av medlemsavgift – Oförändrad vid 70 kr
  → Godkänd
 15. Årsmöte för våra avdelningar inom föreningen.

15.1)          Tabelltoppgruppen – Godkänd

– Röstlängd uppdateras till 10

15.2)          Måndagsgruppen – Leo Kurki-Swensson ändrat namn – Godkänd med ändring

15.3)          Workshopgruppen – Godkänd

15.4)          Video Games – Hampus Samuelsson fyller vakant plats i styrelse – Godkänd med ändring

15.5)          Talks – Godkänd

15.6)          Spökhusgruppen – Namnändring Eje Ruijter – Godkänd med ändring

15.7)          Cosplay – VAKANT: Sam Gällström fyller vakant plats – Godkänd med ändring

15.8)          Artemis – Godkänd

15.9)          Aktiviteter – Godkänd

15.10)        Doramagruppen – Godkänd

15.11)        Medlemsgruppen – Leo Kurki-Swensson namnändring – Godkänd med ändring

15.12)        Teckningsgruppen – Godkänd

15.13)        MoonCat Karaoke – Godkänd

16.             Övriga frågor –

– Spelens Hus i Lund – Sveroks Skåne, Studiefrämjandet och Kodachikai jobbar på det. Även andra intresserade parter.

– Kodachikun (minikonvent) – Svårt att återuppliva med stora kostnader för Kodachicon, men årsmötet röstar för att styrelsen ska undersöka möjligheter att återuppliva Kun (kalla tillbaka Kun från garderoben).

17.             Mötets avslutande

https://www.facebook.com/events/121640348535505/