ÅrsmöteFöreninginfo

Kallelse Årsmöte 2023 Kodachikai

Kallelse Årsmöte 2023 Kodachikai


Nu är det åter tid för Kodachikais årsmöte! Mötet sker den 10 april 2023 kl. 19.00, primärt genom deltagande på plats på Fäladsgården i Lund.  Det kommer även finnas möjlighet att delta digitalt via discord, där en digitalmötes-främjare kommer jobba för att involvera de digitala deltagarna. Ta kontakt med föreningen via facebook-sidan eller info@kodachi.se om ni inte är med i discorden. Tänk på att ni behöver vara medlemmar 2023 för att ha rösträtt, det gör ni lättast genom att visa upp medlemskort efter anmälan i eBas och betalning av medlemsavgiften. Om du vet att du kommer vara funktionär på Kodachicon går det bra att visa upp anmälan och antagning/team på Kodachicon istället för att betala avgiften. 
Bli medlem: https://ebas.sverok.se/blimedlem/kodachikai 


Observera att vi kommer hantera stadgeändringar under mötet!

lla medlemmar har möjlighet att skicka in motioner. Motioner ska ha kommit in till styrelsen senast den 3 april 2023, dvs 1 vecka eller 7 dagar före årsmötet. Förslag som kommer inte därefter kan tas upp som övriga frågor. Inskickas till info@kodachi.se


Årsmöte är festligt och i enlighet med förra årets beslut kommer föreningen bjuda på tårta! Vi hoppas kunna ta höjd för de vanligaste matpreferenserna/allergierna, men om du vill vara säker på att vi kan ta hänsyn vill vi att du meddelar oss på info@kodachi.se


Om ni har några frågor är det bara att kontakta styrelsen! 
Hoppas vi ses, 

Clara Herrlin, Ordförande Kodachikai